Vyberte stránku

Areály a logistika

Snižujeme náklady a zvyšujeme bezpečnost v areálu

Zpracované data vám vyřeší problém spojený nejen s logistikou. 

Automatické zpracování dat otevírá nové možnosti pro váš business a dává náskok před konkurencí

V propojení je síla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Curabitur sagittis hendrerit ante. Aliquam erat volutpat. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Fusce suscipit libero eget elit.

Vyřešíme

Efektivní a automatické řízení logistiky se vyplatí

avex vám pomůže vyřešit

problém s dopravou

produktivitu v areálu

snížení kriminality

bezpečnost v areálu

avex je služba

Komplexně vyřešíme logistiku ve vašem areálu

avex není jen software, ale služba, která vytěží z vašeho areálu maximum

avex není jen software, ale služba, která vytěží z vašeho areálu maximum

Identifikujeme problém a navrhneme proces

Navrhneme hardwarovou konfiguraci

Zastřešíme montáž a ohlídáme dodavatele

Vybrané moduly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Curabitur sagittis hendrerit ante. Aliquam erat volutpat. Nullam sit amet magna in magna gravida vehicula. Fusce suscipit libero eget elit.

U

Vyhledávání

Vážení

R

Odbavování

l

Evidence

Ovládání činností

Reporting

Plánování

Měření rychlostí

Přehledy

Ovládání periférií

Měření rychlosti

Již vás nebudou ohrožovat piráti silnic

Tento modul zajišťuje měření rychlosti okamžité i úsekové. Okamžité měření rychlosti – měří rychlost v jednom bodě standartně pomocí radaru. Úsekové měření rychlosti – vypočítává průměrnou rychlost na úseku mezi jednotlivými body.

Měření rychlostí

Komponenta, která umožňuje vyhledávání podle těchto prvků:

 • ID měření
 • měřený úsek
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • datum měření od
 • datum měření do
 • RZ
 • rychlost od
 • rychlost do
 • limit (v limitu, pod spodním limitem, překročen horní limit)
 • stav měřeného úseku (běžný provoz, testovací provoz, porucha, vypnuto)
 • stav zpracování externím IS (nezpracováno, zpracováno, chyba, není ke zpracování)

Komponenta zobrazující výsledky zaznamenané rychlosti:

 • ID měření
 • měřený úsek
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • RZ – počáteční stanice
 • RZ – koncová stanice
 • rychlost (km/h)
 • začátek měření
 • konec měření
 • rychlostní limit
 • limit
 • stav měřeného úseku
 • integrita záznamu
 • stav zpracování externím IS 

Komponenta s fotografiemi počáteční stanice
Komponenta s fotografiemi koncové stanice

Vyhledávání událostí s detekcí pohybu, vozidel, fotografií

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • typu
 • stanice
 • kamery
 • data záznamu 

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Měření rychlostí – operátorská obrazovka

Tato komponenta obsahuje aktuální stav z úseku měření rychlostí a zobrazuje tyto prvky:

 • název
 • platnost od
 • platnost do
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • maximální povolená rychlost
 • limit pro přestupky (km/h)
 • stav měřeného úseku
 • poslední změna rychlostního limitu
 • důvod změny rychlostního limitu
 • poslední změna stavu
 • důvod změny stavu
 • globální ID
 • sériové číslo
 • registrační údaje ČMI
Měření času

Komponenta měření času, která zobrazuje tyto parametry vyhledávání:

 • typ (čas strávený v areálu, úsekové měření času)
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • datum měření od
 • datum měření do
 • RZ
 • čas od
 • čas do
 • limit (v limitu, pod spodním limitem, překročen horní limit)
 • stav (v pořádku, chyba, duplicitní)

Komponenta, která zobrazuje zaznamenané časy:

 • Počáteční stanice
 • Koncová stanice
 • RZ – počáteční stanice
 • RZ – koncové stanice
 • Čas
 • Začátek měření
 • Konec měření
 • Typ
 • Limit
 • Stav

Komponenta, která zobrazuje fotografie – počáteční stanice
Komponenta, která zobrazuje fotografie – koncová stanice

Lorem Ipsum

Měření rychlosti

Přehledy

Nic vám neuteče, bude mít přehled

Tento modul zajišťuje aktuální živé náhledy na kamery, které jsou připojené k systému. Náhledy kamer se dají konfigurovat k jednotlivým událostem v systému.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Přehled

Reporting

Výstupní data vám pomohou ke správnému plánovaní územních změn

Tento modul umožňuje přehledně zpracovávat data tak, aby bylo možno získat informace o aktuální situaci v obci. Veškerá zaznamenaná data slouží jako podklad pro vyhodnocení (výstup), který je potřebný pro řízení obchodu, marketingu, vztahů se zákazníky apod. Lze vytvářet nejrůznější sestavy, které obsahují informace k:

Sestavy výstupů
 • vjezdům za dané období
 • průměrné době parkování
 • obsazenosti parkoviště
 • měření rychlostí v místě (datum, čas, rychlost v km/hod, kraj, okres apod.)
 • měření úsekové rychlosti
 • RZ
 • důvodu vjezdu
 • tara vážení
 • brutto vážení apod.

Tento modul se skládá z několika částí, z nichž každá obsahuje komponenty složené z jednotlivých prvků.
Zobrazuje sestavy, měření rychlostí, měření rychlostí – statistické záznamy, měření rychlostí – operátorská obrazovka, měření času, statistické záznamy, statistické záznamy – počty průjezdů vozidel, ruční ovládání měření.

Sestavy

Komponenta, která po rozkliknutí nabízí:

 • výběr období (datum od, datum do, výpočet předchozího období – inteligentní, přesné či ruční)
 • seznam sestav (loajálnost, vjezdy podle krajů, srovnání vjezdů v daném období, denní srovnání vjezdů v daném období, vjezdy za hodinu, průměrná doba parkování, srovnání průměrné doby parkování, obsazenost parkoviště, vjezdy podle okresů, roční srovnání vjezdů v daném období, srovnání vjezdů za období – např. týdenní hodnoty, vjezdy za hodinu – souhrn, průměrná doba parkování – souhrnná, průměrná doba parkování – zneužívání parkoviště, obsazenost parkoviště – souhrnná)
Statistické záznamy

Komponenta, která zobrazuje vyhledávání v záznamech:

 • typ záznamu (počet vozidel, počet objektů, čas/počet vozidel či úsek, čas v areálu)
 • datum od
 • datum do
 • stanice – vstup
 • stanice – výstup
 • kraj
 • okres
 • součty za
 • rozlišovat kraje
 • rozlišovat okres

Komponenta, která zobrazuje výsledky statistických záznamů:

 • typ záznamu
 • datum
 • stanice – vstup
 • stanice – výstup
 • třída objektů
 • kraj
 • okres
 • počet
 • průměrná hodnota
Statistické záznamy – počty průjezdů vozidel

Komponenta umožňující vyhledávat dle těchto prvků:

 • datum od
 • datum do
 • skupina stanice
 • stanice
 • třída objektů
 • součty za (hodinu, den, týden, měsíc, rok)
 • rozlišovat třídy objednávek

Komponenta s výsledky statistických záznamů:

 • datum
 • skupina stanic
 • stanice
 • třída objektů
 • počet průjezdů
Ruční ovládání měření

Komponenta, která umožňuje spustit měření časů a rychlostí

Lorem Ipsum

Reporting

Vyhledávání

Vždy najdete to co potřebujete

Umožňuje vyhledat všechny záznamy, které systém získá. Rozsah systému stanovuje možnosti vyhledávání. Tento modul se skládá z několika částí, z nichž každá obsahuje komponenty složené z jednotlivých prvků.

Vyhledávání zaznamenaných RZ

Komponenta pro zadávání parametrů k vyhledávání v zaznamenaných RZ s jednotlivými prvky:

 • stanice (vjezd, výjezd, vpravo, vlevo)
 • skupiny stanic (jedná se o štítky pro seskupení stanic s podobnými vlastnostmi – např. Hlavní, Vedlejší, Vjezd, Výjezd…) Hierarchické upřesnění místa. Podle toho, jak velkou část skupiny použijeme, můžeme filtrovat – např. Moravskoslezský kraj/Ostrava/Ostrava – Poruba/křižovatka XY..)
 • RZ (v tomto poli lze zadat i více RZ či vzorů najednou, které je potřeba oddělit středníkem – např. 1T17961;2T68988. Taktéž lze využívat vzory – např. 9?1 nebo vyhledávat RZ pomocí textů a libovolného pořadí čísel – např. 1T a 66. Taktéž lze využít vyhledávání )
 • data a času průjezdů (příjezd a odjezd vozidel)
 • kategorie (osobní vozidla, nákladní, autobus apod.)
 • modelu (výroba), typu, barvy vozidel
 • registru vozidel – povolená, nepovolená (jedná se o vozidla, která byla v minulosti již zaevidovaná)

Komponenta pro zobrazení seznamu výsledků vyhledávání, na které vidíme tyto prvky zaznamenaných RZ s počty záznamů, kde je promítnuta:

 • RZ, stanice, kamera,
 • čas průjezdu, kategorie,
 • výrobce/typ, barva vozidla

Komponenta zobrazující fotografie – obrazový materiál zaznamenaných vozidel
Komponenta sloužící pro zobrazení detailu vozidla s následujícími prvky:

 • zobrazená RZ vozidla
 • datum a čas průjezdu
 • kamera
 • skupina stanic
 • stanice
 • vlastník vozidla
 • registr
 • kraj/okres
Vyhledávání zaznamenaných průchodů

Komponenta, na které vidíme vyhledávání zaznamenaných průchodů pomocí čteček karet zobrazuje následující parametry:

 • skupiny stanic (daná vrátnice)
 • stanic (vjezd, výjezd, vpravo, vlevo)
 • čtečky karet (odchod, vstup)
 • data a času průchodů
 • čísla karet (každá karta je zaevidovaná dle předem určeného čísla)
 • fyzická osoba/společnost
 • typ fyzické osoby (externí zaměstnance, návštěva, zaměstnanec)
 • typ společnosti (dodavatel, firma, odběratel, subdodavatel)
 • akceptování karty (kontrola funkčnosti karty, zaevidování průchodu do systému)
 • archivní záznamy (propojení se záznamy, které již v minulosti byly vytvořeny)

Komponenta se zaznamenanými průchody (událostí ze čteček karet) zobrazuje:

 • číslo dané karty
 • stanici
 • čtečku karet
 • čas průchodů
 • informaci k fyzickým osobám a právnickým osobám
  ( včetně typu FO, PO)

Komponenta zobrazující dostupný obrazový materiál s informací ohledně:

 • stanice
 • kamery
 • záznamu
Vyhledávání událostí s detekcí pohybu, vozidel, fotografií

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • typu
 • stanice
 • kamery
 • data záznamu 

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Počet tlakových lahví

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • typu
 • stanice
 • kamery
 • data záznamu

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Vyhledávání záznamů hustoty provozu

Zobrazení stanice, kamery, data záznamu

Tato komponenta umožňuje zobrazení:

 • Stanic
 • kamer
 • počet vozidel
 • průměrná rychlost
 • stupeň provozu

Komponenta, která zobrazuje vizualizaci dat, a to:

 • grafické zobrazení průměrné rychlosti
 • počet vozidel
 • stupeň provozu

Komponenta zobrazující živý video záznam s grafickým zobrazením historie stupně provozu

Sledování hustoty provozu

Komponenta pro sledování hustoty provozu, která obsahuje:

 • Sledovaní stanice (stanice, kamera, zaznamenáno, počet vozidel, průměrná rychlost, stupeň provozu)
 • Živé video
 • Historii hustoty provozu ( grafické znázornění)

Vyhledávání je stavebním prvkem avexu a je součástí každého řešení.

Vyhledávání RZ

Kontakt

Potkejte se s expertem, který vám představí avex do detailu

Osobní setkání s námi vám může pomoci lépe porozumět tématu. Může Vám odpovědět přímo na Vaše dotazy.

Neváhejte nás kontakovat

+420 777 666 444

info@avexsystem.cz