Areály a logistika

Snižujeme náklady a zvyšujeme bezpečnost v areálu

Zpracovaná data vám vyřeší problém spojený nejen s logistikou. 

Automatické zpracování dat otevírá nové možnosti pro váš business a dává náskok před konkurencí.

Případová studie

V propojení je síla

Propojení komponent s avexem vám otevírá dveře ke zefektivnění provozu, zvýšení produktivity a posílení bezpečnosti. S avexem máte k dispozici integrované řešení, které transformuje váš provoz a posouvá ho na novou úroveň.

Vyřešíme

Efektivní a automatické řízení logistiky se vyplatí

Avex vám pomůže vyřešit:

Problémy s dopravou

Produktivitu v areálu

Snížení kriminality

Bezpečnost v areálu

avex je služba

Komplexně vyřešíme logistiku ve vašem areálu

Avex není jen software, ale služba, která vytěží z vašeho areálu maximum.

Jak tato služba funguje:

Identifikujeme problém a navrhneme proces

Navrhneme hardwarovou konfiguraci

Zastřešíme montáž a ohlídáme dodavatele

Vybrané moduly

S moduly máte k dispozici komplexní nástroje pro optimalizaci vašeho provozu v mnoha oblastech. Avex vám pomůže zefektivnit procesy, ušetřit čas a peníze, zvýšit bezpečnost a zefektivnit rozhodování.

U

Vyhledávání

Vážení

R

Odbavování

l

Evidence

Ovládání činností

Reporting

Plánování

Měření rychlostí

Přehledy

Ovládání periférií

Případová studie

Automatická evidence a kontrola lahví v logistickém centru

Systém avex se ukázal jako efektivní řešení pro kontrolu lahví a výstupní kontrolu vozidel v logistickém centru. Systém přinesl firmě řadu benefitů, včetně přísnější kontroly, přesné evidence, zvýšené bezpečnosti a úspory času a peněz.

Popis problému:

Logistické centrum distribuovalo plynové lahve a potýkalo se s několika problémy:

 

 • Nedostatečná kontrola: Ruční kontrola počtu lahví při výjezdu vozidel byla zdlouhavá a náchylná k chybám.
 • Nepřesná evidence: Systém evidence průjezdů vozidel nebyl propojen s kontrolou lahví, takže nebyl k dispozici přesný přehled o počtu lahví na skladě.
 • Nedostatečná bezpečnost: Neexistoval systém pro automatické upozorňování pracovníků bezpečnostní služby na kontroly, které musely být provedeny při výjezdu vozidel.

Návrh řešení:

Byl implementován systém avex, který zahrnoval:

 

 • Automatickou evidenci vjezdů/výjezdů vozidel: Systém automaticky zaznamenával datum, čas a registrační značku každého vozidla, které projíždělo průjezdem.
 • Počítání lahví: Systém byl rozšířen o funkci automatického počítání lahví v nákladním prostoru vozidel pomocí kamerových záznamů.
 • Propojení se skladovým systémem: Počet lahví byl automaticky aktualizován ve skladovém systému.
 • Upozornění pro bezpečnostní službu: Systém avex automaticky upozorňoval pracovníky bezpečnostní služby na kontroly, které musely být provedeny při výjezdu vozidel.
 • Elektronické potvrzení kontroly: Pracovníci bezpečnostní služby po provedení kontroly elektronicky potvrdili, že kontrola proběhla v pořádku.
 • Zvednutí závory: Po elektronickém potvrzení kontroly systém avex automaticky zvedl závoru a umožnil výjezd vozidla.

Výsledek:

Implementace systému avex přinesla řadu benefitů:

 

 • Přísnější kontrola: Systém avex zajistil přísnější kontrolu počtu lahví při výjezdu vozidel, čímž se minimalizovaly ztráty a krádeže.
 • Přesná evidence: Díky propojení se skladovým systémem byl k dispozici přesný přehled o počtu lahví na skladě.
 • Zvýšená bezpečnost: Systém avex zjednodušil a zefektivnil práci pracovníků bezpečnostní služby a zajistil, že všechny kontroly byly provedeny včas a správně.
 • Ušetřený čas a peníze: Systém avex ušetřil firmě čas a peníze automatizací kontrolních procesů.

Měření rychlosti

Již vás nebudou ohrožovat piráti silnic

Tento modul zajišťuje měření rychlosti okamžité i úsekové. Okamžité měření rychlosti – měří rychlost v jednom bodě standartně pomocí radaru. Úsekové měření rychlosti – vypočítává průměrnou rychlost na úseku mezi jednotlivými body.

Měření rychlostí

Komponenta, která umožňuje vyhledávání podle těchto prvků:

 • ID měření
 • měřený úsek
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • datum měření od
 • datum měření do
 • RZ
 • rychlost od
 • rychlost do
 • limit (v limitu, pod spodním limitem, překročen horní limit)
 • stav měřeného úseku (běžný provoz, testovací provoz, porucha, vypnuto)
 • stav zpracování externím IS (nezpracováno, zpracováno, chyba, není ke zpracování)

Komponenta zobrazující výsledky zaznamenané rychlosti:

 • ID měření
 • měřený úsek
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • RZ – počáteční stanice
 • RZ – koncová stanice
 • rychlost (km/h)
 • začátek měření
 • konec měření
 • rychlostní limit
 • limit
 • stav měřeného úseku
 • integrita záznamu
 • stav zpracování externím IS 

Komponenta s fotografiemi počáteční stanice
Komponenta s fotografiemi koncové stanice

Vyhledávání událostí s detekcí pohybu, vozidel, fotografií

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • typu
 • stanice
 • kamery
 • data záznamu 

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Měření rychlostí – operátorská obrazovka

Tato komponenta obsahuje aktuální stav z úseku měření rychlostí a zobrazuje tyto prvky:

 • název
 • platnost od
 • platnost do
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • maximální povolená rychlost
 • limit pro přestupky (km/h)
 • stav měřeného úseku
 • poslední změna rychlostního limitu
 • důvod změny rychlostního limitu
 • poslední změna stavu
 • důvod změny stavu
 • globální ID
 • sériové číslo
 • registrační údaje ČMI
Měření času

Komponenta měření času, která zobrazuje tyto parametry vyhledávání:

 • typ (čas strávený v areálu, úsekové měření času)
 • počáteční stanice
 • koncová stanice
 • datum měření od
 • datum měření do
 • RZ
 • čas od
 • čas do
 • limit (v limitu, pod spodním limitem, překročen horní limit)
 • stav (v pořádku, chyba, duplicitní)

Komponenta, která zobrazuje zaznamenané časy:

 • Počáteční stanice
 • Koncová stanice
 • RZ – počáteční stanice
 • RZ – koncové stanice
 • Čas
 • Začátek měření
 • Konec měření
 • Typ
 • Limit
 • Stav

Komponenta, která zobrazuje fotografie – počáteční stanice
Komponenta, která zobrazuje fotografie – koncová stanice

Lorem Ipsum

Měření rychlosti

Přehledy

Nic vám neuteče, bude mít přehled

Tento modul zajišťuje aktuální živé náhledy na kamery, které jsou připojené k systému. Náhledy kamer se dají konfigurovat k jednotlivým událostem v systému.

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Přehled

Reporting

Výstupní data vám pomohou ke správnému plánovaní územních změn

Tento modul umožňuje přehledně zpracovávat data tak, aby bylo možno získat informace o aktuální situaci v obci. Veškerá zaznamenaná data slouží jako podklad pro vyhodnocení (výstup), který je potřebný pro řízení obchodu, marketingu, vztahů se zákazníky apod. Lze vytvářet nejrůznější sestavy, které obsahují informace k:

Sestavy výstupů
 • vjezdům za dané období
 • průměrné době parkování
 • obsazenosti parkoviště
 • měření rychlostí v místě (datum, čas, rychlost v km/hod, kraj, okres apod.)
 • měření úsekové rychlosti
 • RZ
 • důvodu vjezdu
 • tara vážení
 • brutto vážení apod.

Tento modul se skládá z několika částí, z nichž každá obsahuje komponenty složené z jednotlivých prvků.
Zobrazuje sestavy, měření rychlostí, měření rychlostí – statistické záznamy, měření rychlostí – operátorská obrazovka, měření času, statistické záznamy, statistické záznamy – počty průjezdů vozidel, ruční ovládání měření.

Sestavy

Komponenta, která po rozkliknutí nabízí:

 • výběr období (datum od, datum do, výpočet předchozího období – inteligentní, přesné či ruční)
 • seznam sestav (loajálnost, vjezdy podle krajů, srovnání vjezdů v daném období, denní srovnání vjezdů v daném období, vjezdy za hodinu, průměrná doba parkování, srovnání průměrné doby parkování, obsazenost parkoviště, vjezdy podle okresů, roční srovnání vjezdů v daném období, srovnání vjezdů za období – např. týdenní hodnoty, vjezdy za hodinu – souhrn, průměrná doba parkování – souhrnná, průměrná doba parkování – zneužívání parkoviště, obsazenost parkoviště – souhrnná)
Statistické záznamy

Komponenta, která zobrazuje vyhledávání v záznamech:

 • typ záznamu (počet vozidel, počet objektů, čas/počet vozidel či úsek, čas v areálu)
 • datum od
 • datum do
 • stanice – vstup
 • stanice – výstup
 • kraj
 • okres
 • součty za
 • rozlišovat kraje
 • rozlišovat okres

Komponenta, která zobrazuje výsledky statistických záznamů:

 • typ záznamu
 • datum
 • stanice – vstup
 • stanice – výstup
 • třída objektů
 • kraj
 • okres
 • počet
 • průměrná hodnota
Statistické záznamy – počty průjezdů vozidel

Komponenta umožňující vyhledávat dle těchto prvků:

 • datum od
 • datum do
 • skupina stanice
 • stanice
 • třída objektů
 • součty za (hodinu, den, týden, měsíc, rok)
 • rozlišovat třídy objednávek

Komponenta s výsledky statistických záznamů:

 • datum
 • skupina stanic
 • stanice
 • třída objektů
 • počet průjezdů
Ruční ovládání měření

Komponenta, která umožňuje spustit měření časů a rychlostí

Lorem Ipsum

Reporting

Kontakt

Potkejte se s expertem, který vám ukáže, jak vás avex posune o kus dále

Osobní setkání s námi vám může pomoci lépe porozumět tématu. Může vám odpovědět přímo na vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat

+420 737 353 737‬

info@avexsystem.cz