Obce a samosprávy

Inteligentně vyřešíme dopravu ve vaší obci

Zpracovaná data vám vyřeší problém spojený nejen s dopravou. Avex je služba a software, která jedinečně, s pomocí umělé inteligence, zpracovává data z vaší již vybudované nebo připravované kamerové sítě.

Vaši inteligentní kameru povýšíme výš. Zpracujeme z ní data.

Případová studie

V propojení je síla

Propojení komponent s avexem vám otevírá dveře k zefektivnění provozu, zvýšení produktivity a posílení bezpečnosti. S avexem máte k dispozici integrované řešení, které transformuje váš provoz a posouvá ho na novou úroveň.

Problém s dopravou

Ulehčíme život lidem ve vaší obci

Avex je systém, který pomáhá tím, že:

Poskytuje data pro řízení dopravy

Optimalizuje řízení dopravy

Pomáhá s parkováním

Detekuje dopravní přestupky

Zvyšuje bezpečnost

Traffic

Optimalizuje dopravu pro jednodušší cestování

Zjistíte, co se děje u vás na cestách a budete mít:

Okamžitý přehled o skladbě a hustotě provozu k rychlé reakci na dopravní situaci

Dlouhodobý přehled o provozu pro plánování infrastruktury nebo dopravních uzávěr

Data pro policii

Zvýšíme bezpečí v obci

Policie získá data pro rychlejší a efektivnější řešení přestupků nebo trestných činů.

Zasíláme výstupy v souladu s legislativou ČR pro:

Policii ČR

Městskou policii

Vybrané moduly

S moduly máte k dispozici komplexní nástroje pro optimalizaci vašeho provozu v mnoha oblastech. Avex vám pomůže zefektivnit procesy, ušetřit čas a peníze, zvýšit bezpečnost a zefektivnit rozhodování.

 

Doprava

s

Bezpečnost

Přestupky

U

Vyhledávání

Doprava

Již vás nebudou ohrožovat piráti silnic

Tento modul zajišťuje měření rychlosti okamžité i úsekové. Okamžité měření rychlosti – měří rychlost v jednom bodě standartně pomocí radaru. Úsekové měření rychlosti – vypočítává průměrnou rychlost na úseku mezi jednotlivými body.

 

 

Vyhledávání událostí s detekcí pohybu, vozidel a fotografií

Tato komponenta zobrazuje parametry vyhledávání dle:

 • Typu
 • Stanice
 • Kamery
 • Data záznamu 

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Měření rychlostí – operátorská obrazovka

Tato komponenta obsahuje aktuální stav z úseku měření rychlostí a zobrazuje tyto prvky:

 • Název
 • Platnost od
 • Platnost do
 • Počáteční stanice
 • Koncová stanice
 • Maximální povolená rychlost
 • Limit pro přestupky (km/h)
 • Stav měřeného úseku
 • Poslední změna rychlostního limitu
 • Důvod změny rychlostního limitu
 • Poslední změna stavu
 • Důvod změny stavu
 • Globální ID
 • Sériové číslo
 • Registrační údaje ČMI

 

Měření času

Komponenta měření času, která zobrazuje tyto parametry vyhledávání:

 • Typ (čas strávený v areálu, úsekové měření času)
 • Počáteční stanice
 • Koncová stanice
 • Datum měření od
 • Datum měření do
 • RZ
 • Čas od
 • Čas do
 • Limit (v limitu, pod spodním limitem, překročen horní limit)
 • Stav (v pořádku, chyba, duplicitní)

Komponenta, která zobrazuje zaznamenané časy:

 • Počáteční stanice
 • Koncová stanice
 • RZ – počáteční stanice
 • RZ – koncové stanice
 • Čas
 • Začátek měření
 • Konec měření
 • Typ
 • Limit
 • Stav

Komponenta, která zobrazuje fotografie: 

 • Počáteční stanice
 • Koncové stanice

 

Bezpečnost

Nic vám neuteče, budete mít přehled

Tento modul zajišťuje aktuální živé náhledy na kamery, které jsou připojené k systému. Náhledy kamer se dají konfigurovat k jednotlivým událostem v systému.

 

 

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Přestupky 

Výstupní data vám pomohou ke správnému plánovaní územních změn

Tento modul umožňuje přehledně zpracovávat data tak, aby bylo možno získat informace o aktuální situaci v obci. Veškerá zaznamenaná data slouží jako podklad pro vyhodnocení (výstup), který je potřebný pro řízení obce, ve které se jejím obyvatelům spokojeně a klidně žije. 

 

 

Sestavy výstupů

Komponenta, která umožňuje sestavy výstupů dle:

 • Vjezdů za dané období
 • Průměrné doby parkování
 • Obsazenosti parkoviště
 • Měření rychlostí v místě (datum, čas, rychlost v km/hod, kraj, okres apod.)
 • Měření úsekové rychlosti
 • RZ
 • Důvodů vjezdu
 • Tara vážení
 • Brutto vážení apod.

Tento modul se skládá z několika částí, z nichž každá obsahuje komponenty složené z jednotlivých prvků.
Zobrazuje sestavy, měření rychlostí, měření rychlostí – statistické záznamy, měření rychlostí – operátorská obrazovka, měření času, statistické záznamy, statistické záznamy – počty průjezdů vozidel, ruční ovládání měření.

Sestavy

Komponenta, která po rozkliknutí nabízí:

 • Výběr období (datum od, datum do, výpočet předchozího období – inteligentní, přesné či ruční)
 • Seznam sestav (loajálnost, vjezdy podle krajů, srovnání vjezdů v daném období, denní srovnání vjezdů v daném období, vjezdy za hodinu, průměrná doba parkování, srovnání průměrné doby parkování, obsazenost parkoviště, vjezdy podle okresů, roční srovnání vjezdů v daném období, srovnání vjezdů za období – např. týdenní hodnoty, vjezdy za hodinu – souhrn, průměrná doba parkování – souhrnná, průměrná doba parkování – zneužívání parkoviště, obsazenost parkoviště – souhrnná)

 

Statistické záznamy

Komponenta, která zobrazuje vyhledávání v záznamech:

 • Typ záznamu (počet vozidel, počet objektů, čas/počet vozidel či úsek, čas v areálu)
 • Datum od
 • Datum do
 • Stanice – vstup
 • Stanice – výstup
 • Kraj
 • Okres
 • Součty za
 • Rozlišovat kraje
 • Rozlišovat okres

Komponenta, která zobrazuje výsledky statistických záznamů:

 • Typ záznamu
 • Datum
 • Stanice – vstup
 • Stanice – výstup
 • Třída objektů
 • Kraj
 • Okres
 • Počet
 • Průměrná hodnota

 

Statistické záznamy – počty průjezdů vozidel

Komponenta umožňující vyhledávat dle těchto prvků:

 • Datum od
 • Datum do
 • Skupina stanic
 • Stanice
 • Třída objektů
 • Součty za (hodinu, den, týden, měsíc, rok)
 • Rozlišovat třídy objednávek

Komponenta s výsledky statistických záznamů:

 • Datum
 • Skupina stanic
 • Stanice
 • Třída objektů
 • Počet průjezdů

 

Ruční ovládání měření

Komponenta, která umožňuje spustit měření časů a rychlostí

Vyhledávání

Vždy najdete to, co potřebujete

Umožňuje vyhledat všechny záznamy, které systém získá. Rozsah systému stanovuje možnosti vyhledávání. Tento modul se skládá z několika částí, z nichž každá obsahuje komponenty složené z jednotlivých prvků.

 

Vyhledávání zaznamenaných RZ

Komponenta pro zadávání parametrů k vyhledávání v zaznamenaných RZ s jednotlivými prvky:

 • Stanice (vjezd, výjezd, vpravo, vlevo)
 • Skupiny stanic (jedná se o štítky pro seskupení stanic s podobnými vlastnostmi – např. Hlavní, Vedlejší, Vjezd, Výjezd…) Hierarchické upřesnění místa. Podle toho, jak velkou část skupiny použijeme, můžeme filtrovat – např. Moravskoslezský kraj/Ostrava/Ostrava – Poruba/křižovatka XY..)
 • RZ (v tomto poli lze zadat i více RZ či vzorů najednou, které je potřeba oddělit středníkem – např. 1T17961;2T68988. Taktéž lze využívat vzory – např. 9?1 nebo vyhledávat RZ pomocí textů a libovolného pořadí čísel – např. 1T a 66. Taktéž lze využít vyhledávání )
 • Data a času průjezdů (příjezd a odjezd vozidel)
 • Kategorie (osobní vozidla, nákladní, autobus apod.)
 • Modelu (výroba), typu, barvy vozidel
 • Registru vozidel – povolená, nepovolená (jedná se o vozidla, která byla v minulosti již zaevidovaná)

Komponenta pro zobrazení seznamu výsledků vyhledávání, na které vidíme tyto prvky zaznamenaných RZ s počty záznamů, kde je promítnuta:

 • RZ, stanice, kamera,
 • Čas průjezdu, kategorie,
 • Výrobce/typ, barva vozidla

Komponenta zobrazující fotografie – obrazový materiál zaznamenaných vozidel
Komponenta sloužící pro zobrazení detailu vozidla s následujícími prvky:

 • Zobrazená RZ vozidla
 • Datum a čas průjezdu
 • Kamera
 • Skupina stanic
 • Stanice
 • Vlastník vozidla
 • Registr
 • Kraj/okres

 

Vyhledávání zaznamenaných průchodů

Komponenta, na které vidíme vyhledávání zaznamenaných průchodů pomocí čteček karet zobrazuje následující parametry:

 • Skupiny stanic (daná vrátnice)
 • Stanic (vjezd, výjezd, vpravo, vlevo)
 • Čtečky karet (odchod, vstup)
 • Data a času průchodů
 • Čísla karet (každá karta je zaevidovaná dle předem určeného čísla)
 • Fyzická osoba/společnost
 • Typ fyzické osoby (externí zaměstnance, návštěva, zaměstnanec)
 • Typ společnosti (dodavatel, firma, odběratel, subdodavatel)
 • Akceptování karty (kontrola funkčnosti karty, zaevidování průchodu do systému)
 • Archivní záznamy (propojení se záznamy, které již v minulosti byly vytvořeny)

Komponenta se zaznamenanými průchody (událostí ze čteček karet) zobrazuje:

 • Číslo dané karty
 • Stanici
 • Čtečku karet
 • Čas průchodů
 • Informaci k fyzickým osobám a právnickým osobám
  ( včetně typu FO, PO)

Komponenta zobrazující dostupný obrazový materiál s informací ohledně:

 • Stanice
 • Kamery
 • Záznamu

 

Vyhledávání událostí s detekcí pohybu, vozidel, fotografií

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • Typu
 • Stanice
 • Kamery
 • Data záznamu 

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Počet tlakových lahví

Tato komponenta zobrazuje opět parametry vyhledávání dle:

 • Typu
 • Stanice
 • Kamery
 • Data záznamu

Komponenta určená pro záznam událostí

Komponenta pro obrazový materiál

Vyhledávání záznamů hustoty provozu

Zobrazení stanice, kamery, data záznamu

Tato komponenta umožňuje zobrazení:

 • Stanic
 • Kamer
 • Počtu vozidel
 • Průměrné rychlosti
 • Stupně provozu

Komponenta, která zobrazuje vizualizaci dat, a to:

 • Grafické zobrazení průměrné rychlosti
 • Počet vozidel
 • Stupeň provozu

Komponenta zobrazující živý videozáznam s grafickým zobrazením historie stupně provozu

Sledování hustoty provozu

Komponenta pro sledování hustoty provozu, která obsahuje:

 • Sledování stanice (stanice, kamera, zaznamenáno, počet vozidel, průměrná rychlost, stupeň provozu)
 • Živé video
 • Historii hustoty provozu (grafické znázornění)

 

Vyhledávání je stavebním prvkem avexu a je součástí každého řešení.

Případová studie

Ostrava dýchá: Chytré kamery pomáhají s dopravou a chrání životy

Systém avex se ukázal jako efektivní nástroj pro zlepšení dopravní situace a bezpečnosti v Ostravě. Systém poskytuje městu cenné informace o dopravní situaci, které mu pomáhají lépe řídit dopravu a dělat informovaná rozhodnutí.

Popis problému:

Statutární město Ostrava čelilo řadě dopravních výzev, včetně:

 

 • Dopravní zácpy: Rostoucí automobilová doprava vedla k častým dopravním zácpám, které prodlužovaly dobu dojíždění a negativně ovlivňovaly kvalitu života obyvatel.
 • Nehody: Vysoký počet dopravních nehod představoval bezpečnostní riziko a zatěžoval záchranné složky.
 • Nedostatek dat: Město nemělo dostatek dat o dopravní situaci, což ztěžovalo efektivní plánování a správu dopravy.

Návrh řešení:

Město Ostrava se rozhodlo implementovat systém avex pro získávání statistických informací o dopravní situaci. Systém zahrnuje:

 

 • 65 kamer pro monitoring dopravy: Kamery monitorují klíčové křižovatky a zájmové úseky ve městě a shromažďují data o pohybu vozidel.
 • Pokročilý software pro analýzu dat: Software Avex analyzuje data z kamer v reálném čase a generuje statistiky o dopravní situaci, jako je hustota dopravy, průměrná rychlost a počet vozidel.
 • Propojení s PČR: Systém Avex je propojen s Policií České republiky (PČR), která data využívá k odhalování kriminální činnosti.

Výsledek:

Implementace systému avex přinesla Ostravě řadu benefitů:

 

 • Zlepšení dopravní situace: Díky datům z Avex může město lépe plánovat a řídit dopravu, čímž se snižuje počet dopravních zácp a nehod.
 • Zvýšená bezpečnost: Data z Avex pomáhají PČR efektivněji bojovat proti kriminální činnosti.
 • Lepší plánování: Město má k dispozici detailní data o dopravní situaci, která mu pomáhají lépe plánovat infrastrukturní projekty a investice.

Kontakt

Potkejte se s expertem, který vám ukáže, jak vás avex posune o kus dále

Osobní setkání s námi vám může pomoci lépe porozumět tématu. Může vám odpovědět přímo na vaše dotazy.

Neváhejte nás kontaktovat

+420 737 353 737‬

info@avexsystem.cz